Språkstrid og kjønnskamp

Av forfatter og oversetter Torstein Viddal Våren 2005 oversatte jeg Ute Meta Bauers artikkel «Kunstens rolle i samfunnet» fra tysk, for bruk i tidsskriftet Samtiden. Hun bruker her konsekvent betegnelser som «Künstlerinnen» og «Mälerinnen» om henholdsvis kunstnere og malere, av begge kjønn. Utfra min praktiske kjennskap til tysk og norsk språkbruk oversatte jeg disse begrepene medFortsett å lese «Språkstrid og kjønnskamp»