FLERE BØKER, MER FRIHET!

Italiensk bokmesse i fagforeningenes tegn. Av Jon Rognlien – jon.rognlien@dagbladet.no Hvert år samles utkantene av Italias bokbransje på «Più libri, più liberi», bokmessen for små og mellomstore forlag, i Roma. Direkte oversatt betyr navnet «Flere bøker, mer frie». Messen holdes i Palazzo dei congressi, et av de mest særpregede byggene i bydelen E.U.R., sør iFortsett å lese «FLERE BØKER, MER FRIHET!»