Verdenskongress i Berlin

Av oversetter Stein Gabrielsen FIT (Fédération Internationale des Traducteurs / International Federation of Translators) er den største internasjonale grupperingen av foreninger for oversettere, tolker og terminologer i verden. Over 120 foreninger og utdanningsinstitusjoner er tilknyttet FIT, og disse representerer mer enn 80 000 oversettere, tolker og terminologer fra 60 land. Hvert tredje år inviterer FIT bransjenFortsett å lese «Verdenskongress i Berlin»