Jan Terje Helmli: Oversetteroppdrag for forlag via mellommenn?

Temaet for et seminar på NFFs årskonferanse 9. april gjaldt fremveksten av redaktørbyråer eller manustjenestebyråer innenfor det litterære feltet. Slike byråer tilbyr bl.a. oversettelser, språkvask og redaktørtjenester til norske forlag. I debatten ble det fremholdt at byråenes virksomhet kan føre til betydelige endringer av etablerte produksjonsprosesser i bokbransjen og stilt spørsmål ved om byråene vilFortsett å lese «Jan Terje Helmli: Oversetteroppdrag for forlag via mellommenn?»

Ei saa peittää – fredagens flerstemte

Den som er passé, bør passe seg – før man vet ordet av det, sitter man der og dingler med beina til halv pris. Hvis man for eksempel er et knallgult fjærkre uka etter påske, hjelper det lite at man er i besittelse av et lyseblått egg som frambringer skingrende hanegal når noen klemmer på det. Påskeharen har gjortFortsett å lese «Ei saa peittää – fredagens flerstemte»

Ei saa peittää – fredagens flerstemte

Denne fredagsspalten skrives ofte i den nordiske forbrødrings ånd – det er jo slik at mange av de flerstemte tekstene i kjøleskapet og på baderomshylla foreligger nettopp på svensk, norsk-dansk og finsk – men i dag er det egentlig et overraskende fravær av polyfoni jeg skal se nærmere på. Vi innleder med en barnslig svenskevits:Fortsett å lese «Ei saa peittää – fredagens flerstemte»