Kristin Gjerpe: Hvilket språk snakker Ikea?

Skap forandring! Spis frokost på Ikea! Og gjør det i Shanghai, Dubai eller Budapest. Like sikkert som den skandinaviske sommeren er over, kommer Ikea-katalogen ut. Utgivelsen er en verdensbegivenhet og skjer simultant i 43 land, på 30 forskjellige språk og i 62 ulike utgaver. Om den multinasjonale eierstrukturen er uklar, er katalogens opphav desto klarere:Fortsett å lese «Kristin Gjerpe: Hvilket språk snakker Ikea?»

Dunkle ord og tanker

Av oversetter Dag Johnsen Sist sommer skrev jeg et blogginnlegg om oversettelse av filosofi, spesielt om Hegel. I forvissning om at flere av filosofene var uenig i mye av det jeg skrev, håpet jeg på en liten meningsutveksling. Kanskje var innlegget for langt. Derfor dette. Mye kortere. Mange filosofer har vært vanskelig å forstå. DetFortsett å lese «Dunkle ord og tanker»

Språkstrid og kjønnskamp

Av forfatter og oversetter Torstein Viddal Våren 2005 oversatte jeg Ute Meta Bauers artikkel «Kunstens rolle i samfunnet» fra tysk, for bruk i tidsskriftet Samtiden. Hun bruker her konsekvent betegnelser som «Künstlerinnen» og «Mälerinnen» om henholdsvis kunstnere og malere, av begge kjønn. Utfra min praktiske kjennskap til tysk og norsk språkbruk oversatte jeg disse begrepene medFortsett å lese «Språkstrid og kjønnskamp»

Digitale læremidler

Av Svein Askheim, fagansvarlig hos SNL, patroller hos Wikipedia Internett er vår største og nærmeste kunnskapskilde og erstatter for en stor del de tradisjonelle, som bøker og aviser. Denne utviklingen er revolusjonerende og foregår så raskt at den kan være vanskelig å håndtere. I Kulturmeldingen i 2013 signaliserer Regjeringen at digitale kunnskapskilder skal sidestilles med tradisjonelleFortsett å lese «Digitale læremidler»

Kunnskap på norsk

Av Svein Askheim, fagansvarlig hos SNL, patroller hos Wikipedia Wikipedia og Store Norske Leksikon knytter sammen fagmiljøer og presenterer sakprosa på et folkelig norsk. Sammen utgjør de den største og mest brukte kunnskapsbasen i Norge, med henholdsvis 400 000 og 170 000 artikler. Begge er digitale leksikon som tilbys gratis uten støtte fra det offentlige.Fortsett å lese «Kunnskap på norsk»

Nytt håp for norskspråklig programvare?

Av Tom Helge Berglie, oversetter og kursholder Datalærebøker byr på en del spesielle utfordringer når de skal oversettes. Selvfølgelig er målet et godt, levende, moderne og korrekt språk. Men flyten i teksten blir avbrutt av fagord som må forklares, og kronglete kommandoer. Og hvilken språkversjon av programmet skal boka forholde seg til, den norske ellerFortsett å lese «Nytt håp for norskspråklig programvare?»

Pedagogikk, takk!

Av fagkonsulent Inger Elisabeth Eigeland, adjunkt med opprykk, etterutdannet i lese- og skriveopplæring De aller yngste sakprosaleserne er i barnehagealder. Det finnes faktabøker som tåler å tygges litt på – bokstavelig talt. Men leserne blir eldre, og skal de få tilgang til all verdens faglitteratur, må de lære å lese selv. Gan Aschehoug kommer iFortsett å lese «Pedagogikk, takk!»

Sommerlanglesning: Om å oversette Hegel

Av oversetter Dag Johnsen I en av avdelingene på Oversatte dager på Litteraturhuset i Oslo i mars hadde jeg gleden av å lede en samtale om oversettelse av filosofi. De tre som holdt innlegg, var Ragnar Næss, som har oversatt Spinoza, Knut Johansen, som har oversatt Kierkegaard, og Lars Holm-Hansen, som har oversatt Heidegger ogFortsett å lese «Sommerlanglesning: Om å oversette Hegel»