Digitale læremidler

Av Svein Askheim, fagansvarlig hos SNL, patroller hos Wikipedia Internett er vår største og nærmeste kunnskapskilde og erstatter for en stor del de tradisjonelle, som bøker og aviser. Denne utviklingen er revolusjonerende og foregår så raskt at den kan være vanskelig å håndtere. I Kulturmeldingen i 2013 signaliserer Regjeringen at digitale kunnskapskilder skal sidestilles med tradisjonelleFortsett å lese «Digitale læremidler»

Bort i callen

Av oversetter Hedda Vormeland For ikke så lenge siden stiftet jeg mer inngående kjennskap til et produkt jeg har hatt teoretisk kunnskap om i lang tid. Det dreier seg om overvåkningsutstyr for spedbarn, altså en sender som plasseres ved siden av den sovende håpefulle, og en mottaker som ansvarshavende forelder bærer med seg. Fungerer altFortsett å lese «Bort i callen»