Mellom #2 2017 |Ord og meining og sånt

Etter to årgangar med Mellom skjedde det noko. Nærmast kollektivt, men sjølvsagt kvar for seg, byrja lesarar å sende oss e-postar om tekstar dei ville skrive og om tekstar dei ville omsette. Nokon hadde fiks ferdige tekstar liggande, klare til å trykkast i eit tidsskrift for omsett litteratur, mens andre lufta sine herleg svevande idear.Fortsett å lese «Mellom #2 2017 |Ord og meining og sånt»