Om tukt i Bibelen

Av Anders Aschim ”Tukt” er et tradisjonelt bibelord som skaper ganske store kommunikasjonsproblemer. Å ”tukte” noen betyr i dag bare én ting, i hvert fall i det indre østlandsområdet som var viktigst for min tilegnelse av norsk språk: Å gi noen juling. Det handler om avstraffelse gjennom bruk av fysisk makt. Dette er ikke akseptertFortsett å lese «Om tukt i Bibelen»

Ei saa peittää – fredagens flerstemte

Denne fredagsspalten skrives ofte i den nordiske forbrødrings ånd – det er jo slik at mange av de flerstemte tekstene i kjøleskapet og på baderomshylla foreligger nettopp på svensk, norsk-dansk og finsk – men i dag er det egentlig et overraskende fravær av polyfoni jeg skal se nærmere på. Vi innleder med en barnslig svenskevits:Fortsett å lese «Ei saa peittää – fredagens flerstemte»

Alt annet enn prosaisk

Av Hedda Vormeland, oversetter og redaktør for oversattsakprosa.no Vi oversettere har et komplisert forhold til egen synlighet. På den ene siden er det nærmest en klisjé at vi, i tekstens tjeneste, prøver å gjøre oss usynlige. På den andre siden hender det (og ikke engang spesielt sjelden) at vi lager ordspill med «oversette oversettere» ogFortsett å lese «Alt annet enn prosaisk»